Buitengerechtelijke Incassokosten

DebiteurenDinsdag: Buitengerechtelijke incassokosten… hoe zat dat ook alweer?

Buitengerechtelijke incassokosten. Een hele mond vol. Wat zijn het? Wanneer mag je ze in rekening brengen? En: hoe bereken je ze?

Wat zijn het ook alweer?
Volgens de wet (artikel 6:96 BW) mag je de ‘redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte’ bij je debiteur in rekening brengen. We hebben het dan over de zogeheten buitengerechtelijk incassokosten. Op basis van de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit, worden deze kosten vanaf 1 juli 2012 berekend volgens een staffel en zijn ze aan een maximum gebonden.

Wanneer de debiteur een consument is, dan is de crediteur bij het vaststellen van hoogte van deze kosten gebonden aan de wettelijke staffel. Wanneer de debiteur geen consument is, maar ‘handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf’, dan kan in de overeenkomst van deze staffel worden afgeweken. Vaak wordt dan uitgegaan van een percentage van 15% van de hoofdsom. Vermeldt de overeenkomst geen afwijkende spelregels voor wat betreft de hoogte van de buitengerechtelijk incassokosten, dan geldt de wettelijke staffel.

Wanneer mag je ze in rekening brengen?
Deze kosten zijn zonder aanmaning verschuldigd vanaf de dag volgende op de dag waarop de wettelijke of overeengekomen betalingstermijn is verstreken. Bedraagt de contractuele betalingstermijn 30 dagen? Dan is de debiteur dus vanaf dag 31 buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

Hoe bereken je ze?
Last, but not least. Hoe bereken je ze? Je kunt op het Internet tal van websites vinden waarop je eenvoudig de hoogte van de vordering kunt invoeren en met een aantal clicks de hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten kunt vaststellen. Toch is dat niet echt noodzakelijk. De rekensom is namelijk vrij eenvoudig. De wettelijke staffel ziet er als volgt uit:

Tot slot
Vergeet (naast de buitengerechtelijke incassokosten) ook de wettelijke rente niet! Bij B2C geldt een rentepercentage van 2% en in geval van B2B zelfs een percentage van 8% per jaar. Vragen over dit onderwerp? We voorzien ze heel graag van een antwoord! Je kunt ons bereiken via info@mistraladvocaten.nl of via 0348 – 760 620.